නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය – 2020

විද්‍යාලයීය නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය, 2020 ජනවාරි මස 24 වන දින ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ වන ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිණියගේ සහ විද්‍යාලයී්‍ය ගරු විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු අනෙකුත් ආරාධිත අමුත්තන්, ආචාර්ය මණ්ඩලය, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, සිසු දියණියන්, ආදි ශිෂ්‍යාවන්, දෙමාපියන් සහ ආරාධිත පාසල් වල දුවා දරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ හැව්ලොක් පිටියේදී ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණ.

Leave a Reply