විදුහල්පතිතුමියගේ සුභාශිංසන

  • Post author:

මෙවරත් ගිය වසරේ‌ මෙන්ම අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අතිවිශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් මිලාගිරිය ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලය අත් කර ගෙන ඇත. ප්‍රධාන විෂයයන් වල 100% ප්‍රතිශත වාර්තා වීම පාසලේ අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක බව…

Continue Reading විදුහල්පතිතුමියගේ සුභාශිංසන

SPM first online staff meeting – April

  • Post author:

විද්‍යාලයීය විදුහල්පතිතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගුරුභවතුන් සියයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක සහභාගිත්වයෙන් විද්‍යාලයීය මාසික ගුරු රැස්වීම අති සාර්ථක ලෙස නිම කරන ලදී. මෙම රැස්වීමට අධික කාර්‍යබහුල තත්වයක් මැද වුවද අප හා zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ…

Continue Reading SPM first online staff meeting – April